สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ

พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู กิจกรรม การจัดงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Episode 4 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู กิจกรรม การจัดงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Episode 4 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์