ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู กิจกรรมแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022 กิจกรรมที่ 4 จัดมหกรรมงานประเพณีแพรพรรณลุ่มภู สู่ระดับภูมิภาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู กิจกรรมแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022 กิจกรรมที่ 4 จัดมหกรรมงานประเพณีแพรพรรณลุ่มภู สู่ระดับภูมิภาค

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 03/2565 การจ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมพัมนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู กิจกรรมแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022 กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดมหกรรมงานประเพณีแพรพรรณลุ่มภู ระดับภูมิภาค

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 03/2565 การจ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมพัมนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู กิจกรรมแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022 กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดมหกรรมงานประเพณีแพรพรรณลุ่มภู ระดับภูมิภาค

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องประกวดราคาจ้างตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู กิจกรรมแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022 กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดมหกรรมงานประเพณีแพรพรรณลุ่มภูระดับภูมิภาค ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องประกวดราคาจ้างตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู กิจกรรมแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022 กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดมหกรรมงานประเพณีแพรพรรณลุ่มภูระดับภูมิภาค ด้วยวิธี e-bidding