ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู กิจกรรม การจัดงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Episode 4 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู กิจกรรม การจัดงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Episode 4 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์