ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 24 สิงหาคม 2564​ นายพุทธิพงษ์​ ปัญญาพุทธิกุล พัฒนาการอำเภอนาวัง​ จังหวัดหนองบัวลำภู​ พร้อม​ด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​ ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาแก​ และตำบลวังปลาป้อม​ อำเภอนาวัง​ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรม “มท.สร้างสุข (Happy Creation)” โดยมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กด้อยโอกาส​ จำนวน​ 16​ ทุน​ ๆ​ ละ​ 1,000​ บาท​ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น​ 16,000​ บาท​ โดยมีนายประชา​ แสนกลาง​ นายอำเภอนาวัง​ เป็น​ประธาน​มอบ

กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 24 สิงหาคม 2564​ เวลา 09.00 น. นายพุทธิพงษ์​ ปัญญาพุทธิกุล พัฒนาการอำเภอนาวัง​ จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564​ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง​ ดำเนินการระหว่างวันที่​ 24​ -​ 25​ สิงหาคม​ 2564​ ณ​ ศาลาประชาคม​บ้านนาซำจวง​ หมู่ที่​ 8​ ตำบลนาแก​ อำเภอนาวัง​ จังหวัดหนองบัวลำภู​ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก​ จำนวน​ 15​ คน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย 1. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอโดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” 2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “ทำดีด้วยหัวใจ” 3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตำบลพี่สู่ตำบลน้อง 4. วิชาการ น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 5.วิชาการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า และประกาศเจตนารมเนื่องในวันดินโลก โดยได้รับเกียรติ​จาก​ นายประชา​ แสนกลาง​ นายอำเภอนาวัง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ

กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 22 สิงหาคม 2564​ เวลา​ 10.00​ น.​ นายพุทธิพงษ์ ปัญญาพุทธิกุล พัฒนาการอำเภอนาวัง​ มอบหมายให้นายศราวุธ​ กลางนอก​ นักวิชาการพัฒนา​ชุมชนปฏิบัติการ​ ดำเนินการประชุมผู้แทน​ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน​ (กพสม.)​ ตำบลวังทอง​ จำนวน​ 12​ หมู่บ้าน​ๆ​ ละ ​2​ คน​ ณ​ ศาลาประชาคมบ้านโคกสง่า​ หมู่ที่​ 6​ ตำบลวังทอง​ อำเภอนาวัง​ เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวังทอง​ (กพสต.)​และคัดเลือกผู้แทน​ กพสต.​ 2​ คน​ เพื่อเข้าร่วมเป็น คณกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนาวัง​ (กพสอ.)​

กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายพุทธิพงษ์ ปัญญาพุทธิกุล พัฒนาการอำเภอนาวัง มอบหมายให้นางสาวจารุณี พรมสอน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาแก