ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู​ ดำเนินการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบโครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน

สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอเมือง​หนองบัว​ลำภู ถวายภัตราหารเพล แด่พระภิกษุ​ที่จะเข้าบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิด