ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

🌸🙏สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เร่งรัดให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP 2565 มิติด้านความเป็นอยู่ โดยให้ทีมช่างและทีมพี่เลี้ยง&ทีมปฎิบัติการ สำรวจ ประเมินราคา บ้านพักอาศัย จำนวน 1 ราย ตำบลเก่ากลอย 🌸🌸

สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอเมืองหนองบัสลำภู พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านดินทรายอ่อน ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565