ข่าวประชาสัมพันธ์

“ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำ ภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบสัมมาชีพอย่างยั่งยืน”