ข่าวประชาสัมพันธ์

“ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต”และประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย”

“ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำ ภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบสัมมาชีพอย่างยั่งยืน”