ข่าวประชาสัมพันธ์

“อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” โดย ศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

“อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” โดย ศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

“อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” โดย ศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10 ลงพื้นติดตามการดำเนินการ ศจพ.อ.เมืองหนองบัวลำภู ณ ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP นางอารีย์ สีดาแก้ว บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 3 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.นาตำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู สภาพครัวเรือนเป็นครัวเรือนรายได้น้อยตกเกณฑ์ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี, สภาพบ้านเรือนไม่มั่นคง, มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน เป็นผู้พิการ 3 คน
การขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัด โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP
ทั้งนี้นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางแสงตะวัน แก้วอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นติดตามเพื่อให้ข้อมูลการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย โดยครัวเรือนนางอารีย์ สีดาแก้ว มีการบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนประกอบด้วย
1. มอบถุงยังชีพ (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู)
2. เงินสงเคราะห์ จำนวน 6,000 บาท (พม.)
3. กองทุนฟื้นฟูผู้ด้อยโอกาส จำนวน 59,600 บาท (เป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บ้านทั้งหลัง)
4. ผ้าป่าชุมชน เพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือ
5. ออกแบบและประมาณราคาสร้างบ้าน (อบต.นาคำไฮ)
6. อบต. และคนในชุมชน ช่วยก่อสร้างบ้าน
7. ผู้นำท้องที่ เปิดรับบริจาคกำหนดวันยกบ้านในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565
8. ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง/มอบถุงยังชีพ (พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู)

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้แนะนำให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ออกกำลังกายขยับร่างกาย และทำจิตใจให้สดใจ นอกจากนี้ยังได้ร่วมก่ออิฐร่วมสร้างบ้านให้ครอบครัวดังกล่าวนี้

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)