ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ นำชาวหนองบัวลำภู บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดฯ ครบรอบ 28 ปี

ผู้ว่าฯ นำชาวหนองบัวลำภู บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดฯ ครบรอบ 28 ปี

ผู้ว่าฯ นำชาวหนองบัวลำภู บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดฯ ครบรอบ 28 ปี
วันนี้ < 1 ธันวาคม 2564 >
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในงานสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 28 ปี ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวหนองบัวลำภู และแสดงถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานบนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามหล่อหลอมจิตใจชาวหนองบัวลำภู ให้เกิดความรักชาติรักถิ่นฐาน อันจะนำไปสู่ความรู้รักสมัครสมานสามัคคี และความปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ทั้งนี้ นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 28 ปี ตามกำหนดการในภาคเช้า ดังนี้

เวลา 06.00 น. พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จุดที่ 1 พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานนำบวงสรวง

เวลา 06.30 น. พิธีสักการะรูปหล่อสมด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพิธีลานหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 28 ปี ณ ลานด้านหน้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
นอกจากนี้นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำสินค้ามาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงานนี้ด้วย และทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังมีกิจกรรมการสาธิตอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 สำหรับในวันนี้เป็นการสาธิตการทำเค้กกล้วยน้ำหว้า กล้วยหอมนึ่ง

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnerShip
#UNFAO#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พ.ช.หนองบัวลำภู

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)