ข่าวประชาสัมพันธ์

คนจนอยู่ที่ไหน ?

คนจนอยู่ที่ไหน ?

จำนวนคนจนในหนองบัวลำภู

“คนจนเป้าหมาย” ในหนองบัวลำภู คือ คนจนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากเป็นคนที่ได้รับการสำรวจว่าจน (survey-based) จาก ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และยังมาลงทะเบียนว่าจนอีกด้วย (register-based) จาก ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง

(Visited 1 times, 1 visits today)