ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองบัวลำภู จัดสอบประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

พช.หนองบัวลำภู จัดสอบประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

พช.หนองบัวลำภู จัดสอบประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
วันนี้ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการจัดส่งข้อสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ กองอำนวยการสอบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารระดับสูงกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติ
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ให้เกียรติเยี่ยมชมและร่วมสังเกตุการณ์ ณ ศูนย์สอบสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ขณะเดียวกันนายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัด นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัด นางแสงตะวัน แก้วอำไพ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ นายเวิน บุญถนัด เครือข่ายภาคประชาชน และนางชวนพิศ วิจิตรขจี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบ และมีนายนิพนธ์ มหิพันธ์ ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู นางพรทิพา พรรณสมบัติ ผอ.กลุ่มงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบ
ด้านนายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 ราย มารายงานตัวเข้ารับการสอบครบจำนวน 5 ราย
ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดสอบได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลัก D-M-H-T-T และปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนการประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสุจริตโปร่งใส และเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการสอบ
🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰
(Visited 1 times, 1 visits today)