ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองบัวลำภู ร่วมการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

พช.หนองบัวลำภู ร่วมการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

พช.หนองบัวลำภู ร่วมการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันนี้ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี) เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี และ นายชาญณรงค์ วงษ์เนียม เลขานุการผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นาแสงตะวัน แก้วอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และข้าราชการในสังกัด นำคณะกรรมการสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เข้ารับการประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 10 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 ณ สวนผักอินทรีย์โพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)