ข่าวประชาสัมพันธ์

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนองบัวลำภู ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพสมาชิกฯ ฝ่าวิกฤตโควิด – 19”

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนองบัวลำภู ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพสมาชิกฯ ฝ่าวิกฤตโควิด – 19”

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนองบัวลำภู ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพสมาชิกฯ ฝ่าวิกฤตโควิด – 19”

15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้
ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายงานถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล ที่จัดตั้งขึ้นสําหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นํา และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของกองทุนในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนผ่านผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งกำหนดดำเนินการ 3 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15- 16 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22- 23 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29- 30 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณข้างหอประชุมอนาลโย โดยมีกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากทั้ง 6 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นับว่าเป็นการสร้างโอกาสที่สำคัญให้กับสตรี ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในช่วงเวลาที่ วิกฤตโควิด – 19
ด้านนางแสงวัน แก้วอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวว่านอกจากการเปิดตลาดในวันนี้ ทางจังหวัดฯ ยังได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถเป็นแบบอย่างได้

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)