ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 5/2564

พช.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 5/2564

พช.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางแสงตะวัน แก้วอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พนักงานกองทุนบทบาทสตรีทุกคน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ.2564 ให้ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พร้อมนี้ได้แจ้งประสานให้พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และพัฒนากร รับชมผ่านระบบ TV พช. ตามวันและเวลาดังกล่าว

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)