ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือน

ประชุมประจำเดือน

วันนี้ < 8 มิถุนายน 2564 > ⏰ 09.00 น.
นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมและยุทธศาสตร์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และได้ให้สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอทุกอำเภอ นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานที่จะดำเนินการต่อไป

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)