ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี ประจำปี 2562

สถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี ประจำปี 2562

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰
วันนี้ < 1 ธันวาคม 2562 >
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในงานสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี ประจำปี 2562 “หนองบัวลำภู” เป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2536 พร้อมกับจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดสระแก้วซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู จัดตั้งเป็นจังหวัด ลำดับที่ 75 ของประเทศไทย
ทั้งนี้ นายอำพล ลมปลิว พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี ดังนี้
⏰ เวลา 06.00 น. พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จุดที่ 1 พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานนำบวงสรวง
⏰ เวลา 06.30 น. พิธีสักการะรูปหล่อสมด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพิธีลานหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
⏰ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรงานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี ณ ลานด้านหน้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
⏰ เวลา 8.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา การจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัด ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โซนที่ 7
⏰ เวลา 15.30 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง และรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยนางรำในจังหวัดหนองบัวลำภู ประมาณ 1,500 คน ณ ลานหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
⏰ เวลา 17.00 น. พิธีเปิดประเพณีบุญคูณลาน และเปิดงานแสดง “ราชินีข้าวเหนียว” และการแสดงประเพณี/ศิลปะพื้นบ้าน ณ ลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

(Visited 1 times, 1 visits today)