ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰
วันนี้ < 30 ตุลาคม 2562 > ⏰ 09.00 น.
นายอำพล ลมปลิว พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)