ข่าวประชาสัมพันธ์

เวรกาชาดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2559

เวรกาชาดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2559

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าเวรร้านกาชาด ในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2559 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 59

(Visited 1 times, 1 visits today)