ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด

โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อ 30 ธันวาคม 2558

(Visited 1 times, 1 visits today)