ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ประจำปี 2559

อบรมผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ประจำปี 2559

นางสาวพจนา สุจำนงค์ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้อำเภอประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 13 แห่ง ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 18 ธันวาคม 2558

(Visited 1 times, 1 visits today)