ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559

อบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559

นางสาวพจนา สุจำนงค์ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายพีระ กันหาชิน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 แก่ผู้บันทึกข้อมูลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เมื่อ 15 ธันวาคม 2558

(Visited 1 times, 1 visits today)