ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2559

อบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2559

นางสาวพจนา สุจำนงค์ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2559 แก่ผู้บันทึกข้อมูลของตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เมื่อ 14 ธันวาคม 2558

(Visited 1 times, 1 visits today)