ข่าวประชาสัมพันธ์

การประสานความร่วมมือ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่าง สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , กรมการพัฒนาชุมชน กับจังหวัดหนองบัวลำภู

การประสานความร่วมมือ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่าง สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , กรมการพัฒนาชุมชน กับจังหวัดหนองบัวลำภู

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰
วันนี้ < 5 พฤศจิกายน 2562 > ⏰ 13.00 น.
จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีลงนามประสานความร่วมมือ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” กับ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยและนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยกลุ่ม องค์กร จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อมุ่งเน้นรณรงค์ให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย สวมใส่ผ้าไทย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยในทุกวัน และเพื่อสนับสนุนให้การรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในจังหวัดหนองบัวลำภูได้สวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาสเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยจากภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)