ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2562

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2562

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰
วันนี้ < 9 ตุลาคม 2562 > ⏰ 09.30 น.
นายอำพล ลมปลิว พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2562 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู ในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู

(Visited 1 times, 1 visits today)