ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการเจรจาจับคู่ธุรกิจ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการเจรจาจับคู่ธุรกิจ

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰
วันนี้ < 13 สิงหาคม 2562 >
นายอำพล ลมปลิว พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ดร.ประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ดำเนินพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการเจรจาจับคู่ธุรกิจ กิจกรรมการจัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้หน่วยงานที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว องค์กรเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ได้เจรจาจับคู่ธุรกิจและบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้ลงนามประกอบด้วย
๑. ผู้แทนหมู่บ้านเป้าหมาย ๔ หมู่บ้าน
๒. ททท.เลย
๓. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ
๔. สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดฯ
๕. บริษัทเอกชน จำนวน ๒ บริษัท
ณ เวทีกลาง งานม่วนคัก ฮักหนองบัวลำภู สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู

(Visited 1 times, 1 visits today)