ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture Village) อ.โนนสัง

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture Village) อ.โนนสัง

เมื่อวันที่ (10 กุมภาพันธ์ 2562) นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยบง หมู่ 5 ตำบลโนนเมือง และหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture Village) บ้านตาดไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มโอทอปในชุมชนที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาได้อย่างหลากหลายและได้มีการขยายกลุ่มพร้อมสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งด้านการผลิตและการตลาดส่งผลให้กลุ่มและชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนั้นยังได้ลงติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรรค พร้อมให้ข้อแนะนำการดำเนินโครงการชุมชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีแก่ผู้นำชุมชน พร้อมนี้นางสงวน มะสนา พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทีมงาน และ นายอำเภอโนนสัง ได้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูลการดำเนินงานและนำเยี่ยมชมกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)